... a szavak biztonsága ...

A Concord Fordítóiroda szolgáltatásainak megrendelése:

Amennyiben szimpatikusnak találja fordítóirodánkat és megtisztel minket árajánlatkérésével, akkor várjuk levelét az info@concordforditoiroda.hu e-mailcímre a következő tartalommal:

 1.  A Megrendelő adatai: cégnév, székhely, összekötő neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
  vagy használja az ajánlatkérő funkciónkat.
 2.  Fordítás esetén:
  –  csatolja a fordítandó szöveget
  – adja meg a forrásnyelvet, illetve a célnyelvet
  – írja meg nekünk, hogy mikorra szeretné ha elkészülne a fordítás
  – utolsó lépésként adja meg, hogy milyen felhasználásra szeretné az elkészült fordítást: ellenőrzött fordítást szeretne, amelyet általános felhasználásra ajánlunk vagy pedig lektorált fordítást, amelyet nyomdai anyagokhoz, valamint szerződésekhez ajánlunk.
 3.  Tolmácsolás esetén:
  – adja meg a forrásnyelvet, illetve a célnyelvet
  – a tolmácsolás helyszínét
  – a tolmácsolás időtartamát
  – a szaknyelvet
  – a tolmácsolás típusát (Szinkron / konszekutív)
  – illetve írja meg nekünk, hogy a szinkrontolmácsoláshoz szükséges technikával rendelkeznek-e?
 4.  A beérkezett árajánlatkérését feldolgozzuk, majd munkaidőben egy órán belül kiküldünk Önnek egy árajánlatot.

Amennyiben Ön elfogadja az árajánlatunkat, elkezdjük a munkát az ajánlatunkban leírtak szerint:

Fordítás esetén:
– órára pontos fordítási határidő alapján – ha Ön a megrendelésekor nem adott meg ilyet, akkor a határidőt a lehető legszűkebbre vesszük úgy, hogy még alapáron tudjuk elvégezni a fordítást
– a kedvezmény mértéke alapján, amire jogosult
– az esetleges sürgősségi felár mértéke alapján

 Tolmácsolás esetén:
– tolmács kirendelése, teljeasítésigazolással ellátva

 1. Az elkészült fordítást a megadott határidőre e-mailen küldjük el, amennyiben Ön nem rendelkezik máshogy. Az átutalásos számlát e-számla formátumban juttatjuk el Önhöz vagy papír alapon postázzuk Önnek, ha e-számlát nem tud befogadni.

 A Concord Fordítóiroda csapata nevében köszönjük bizalmát!

 

Szerződési feltételek:

1. Szolgáltatás tárgya

A Concord Fordítóiroda Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) a következő szolgáltatások teljesítését vállalja: fordítás, tolmácsolás, tolmácsberendezések bérbeadása.

Eltérő megállapodás hiányában a Vállalkozó az alábbi feltételekkel vállalja a Megrendelések teljesítését.

2. Fogalom meghatározások:

2.1       Fordítás

Fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus, vagy papír adathordozóra készített célnyelvi átültetése.

2.1.1    Fordító (szakfordító)

Szakképzettséggel, illetve szaktudással rendelkező, fordítást, lektorálást végző személy.

2.1.2    Fordításszolgáltató

Fordítási szolgáltatásokat nyújtó szervezet.

2.1.3    Lektorálás

Lektorálásnak minősül a Fordításszolgáltató megbízásából a Fordító által készített fordítás Lektor általi ellenőrzése az élő nyelv követelményeinek megfelelően. Ez magában foglalja a helyesírás, nyelvtan, nyelvhelyesség, stílus, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzését az adott szakma terminológiája alapján. A szöveg típusától és felhasználási céljától, valamint a megbízó igényeitől függően a nyelvi és szakmai lektorálást külön személy is végezheti. Az ellenőrzés a forrás- és a célszöveg teljes körű egybevetésével történik.

2.1.4    Célnyelvi ellenőrzés

A Lektor a célnyelvi szöveget tanulmányozza, és javítja benne a felmerülő helyesírási, nyelvi, nyelvtani, esetleg stilisztikai hibákat.

2.1.5    Fordítástámogató eszköz (CAT)

A fordítástámogató eszköz lehetővé teszi, hogy a Fordításszolgáltató megbízónként és/vagy témakörönként fordítási memóriát és terminológiai adatbázist hozzon létre, valamint hogy a rendelkezésére bocsátott, referenciaként szolgáló dokumentumokat a fordítás során memóriaként használja. A fordítástámogató eszköz segítségével a Fordításszolgáltató több Fordító munkáját is képes online, valós időben összehangolni, ezáltal a teljes fordítási projektet az on-line felületen koordinálhatja.

2.1.6    Forrásnyelv

A fordítás, illetve lektorálás alapjául szolgáló szöveg, illetve beszéd nyelve.

2.1.7    Célnyelv

Az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget fordítani szükséges.

2.2      Tolmácsolás

Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg vagy írott szöveg szóban történő átültetése a célnyelvre.

2.2.1     Kísérő tolmácsolás

Eseti jellegű, kevésbé formális kommunikáció tolmácsolása. Tipikus esetei: látogatások, bemutatók, gyári betanítások stb.

2.2.2     Konszekutív vagy követő tolmácsolás

Konszekutív a tolmácsolás abban az esetben, ha a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy-egy rövidebb szakasza (amely általában egy mondat, rövidebb gondolati egység) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmácsolást végző személy között közvetlen kapcsolat létezik.

Konszekutív tolmácsolást vesznek jellemzően igénybe tárgyalások, üzleti találkozók, prezentációk, oktatások lebonyolításához. A konszekutív tolmács a tolmácsolási eseménytől függően jegyzetelhet. Indokolt esetben a tolmács az előadó(k) mellett állva, mikrofonba beszélve tolmácsol.

Előfordul, hogy a tolmácsolási esemény közben szükséges írásbeli anyagokat is szóban lefordítani, ezt ún. blattolási technikával oldja meg a tolmács (Id. 2.2.9 pont).

2.2.3     Pódiumtolmácsolás

 A konszekutív tolmácsolás egyik alfaja. A tolmács az előadó mellett, jellemzően színpadon állva, mikrofonba tolmácsolja rövid szakaszos technikával az elhangzottakat. Az esemény jellegéből adódóan jegyzetelésre nincs vagy ritkán van módja.

A tolmácsolás körülménye és a tolmács iránt támasztott elvárások miatt a pódiumtolmácsolás a szinkrontolmácsoláshoz hasonló nehézségű.

 2.2.4     Konferenciatolmácsolás

 A konferenciatolmácsolás alatt nagyszakaszos konszekutív tolmácsolást és szinkrontolmácsolást értünk.

2.2.5     Nagyszakaszos konszekutív tolmácsolás

 A tolmácsolás technikája megegyezik a „konszekutív vagy követő tolmácsolás” pont alatt leírtakkal, azzal a lényeges különbséggel, hogy a tolmács speciális jegyzetelés technikát alkalmazva lejegyzi az előadó akár 4-5 perces előadását, majd a jegyzeteit használva a célnyelvre tolmácsolja az elhangzottakat. Ez a tolmácsolási technika nagyfokú jártasságot, szakmai tapasztalatot követel meg a tolmácstól. Nagyszakaszos konszekutív tolmácsolási feladat elvégzésére ajánlott az erre képesített tolmács megbízása.

Jellemző esetek: diplomáciai, politikai események, köszöntőbeszédek stb.

2.2.6     Szinkrontolmácsolás

 Szinkrontolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, a szinkrontolmács az átlagos beszédtempónál nem gyorsabb szöveget (120-150 szó/perc) élőszóban, tisztán artikulálva közvetíti a célnyelven, információtartalmában és szövegtagolásban híven követve az eredetit.

A szinkrontolmácsolást jellemzően két tolmács, egymást 20-30 percenként váltva tolmácsfülkében végzi (kabinos tolmácsolás). A tolmácsok tolmácsfülkében ülnek vagy mobil tolmácskészülék segítségével tolmácsolnak. A hallgatóság a tolmácsolást fejhallgatón keresztül hallgatja. Egyéb erőforrások, technikai háttér ld. a Technikai háttér,   erőforrások pontot. Jellemző esetek: konferenciák, nagyobb szakmai rendezvények, fórumok stb.

2.2.7    Chuchotage vagy fülbesúgós tolmácsolás

 Suttogva végzett szinkrontolmácsolás. A tolmács a résztvevők között ül vagy áll, és a beszéddel egyidejűleg fülbe súgva tolmácsolja számukra az elhangzottakat. Fülbesúgásra csak kevés (max.4fő), egymáshoz közel ülő vagy álló résztvevő esetében nyílik mód. A chuchotage tolmácsolás ugyanolyan megterhelő, mint a szinkrontolmácsolás, így ha a tolmácsolás huzamosabb ideig tart, szükséges váltótársról gondoskodni.

2.2.8    Jeltolmácsolás

 Jelnyelvre végzett szinkrontolmácsolás. A jeltolmácsok siketek számára végeznek nyelvi közvetítést. Az elhangzottakat jelnyelvre, a jelnyelven megfogalmazott gondolatokat pedig beszélt nyelvre tolmácsolják.

2.2.9    Blattolás

A tolmács a kézhez kapott írott forrásnyelvi szöveget olvassa, és azonnal szóban tolmácsolja a célnyelven. Hasonlóan a szinkrontolmácsoláshoz a blattolás nagyfokú felkészültséget és szakmai jártasságot követel a tolmácstól.

2.2.10  Forrásnyelv

 A tolmácsolás alapjául szolgáló szöveg, illetve beszéd nyelve.

2.2.11  Célnyelv

Az a nyelv, amelyre az elhangzó forrásnyelvi szöveget tolmácsolni szükséges.

2.2.12  Aktív („A”) nyelv

 A tolmács anyanyelve (vagy az anyanyelvi tudással szinte megegyező másik nyelv), amely az 1.1-1.10 pontokban leírt tolmácsolástípusok esetében a tolmács célnyelve és forrásnyelve is lehet.

2.2.13  Aktív („B”) nyelv

 A tolmács „A” nyelvétől eltérő második/egyéb aktív munkanyelve, amelyről (forrásnyelv) és amelyre (célnyelv) a tolmács azl.1-1.10 pontokban leírt tolmácsolást végzi.

2.2.14  Passzív („C”) nyelv

 A tolmács olyan passzív, tanult munkanyelve, amelyről az „A” nyelvére az 1.1-1.10 pontokban leírt tolmácsolást végzi.

2.3       Tolmácsberendezés

A Vállalkozó a Megbízó felkérésére biztosítja tolmácsberendezés helyszínre szállítását, üzembe helyezését, működtetését.

2.3.1    Klasszikus szinkrontolmács berendezés részei: tolmácsfülke, sugárzó, jelvevő, füles

2.3.2    Tourguide rendszer részei: hordozható jeladó, jelvevő, füles

3. Szerződés létrejötte, érvényessége, hatálya, megszűnése

 Megrendelés érvényesen akkor jön létre, ha a Megbízó a Vállalkozó árajánlatadása után a megrendeli a Vállalkozó szolgáltatását a következőképpen:

a) Visszaigazoló email-en keresztül

b) Telefonon történő szóbeli megállapodással

c) Vállalkozó által kitöltött, átküldött megrendelőlap aláírásával, lepecsételésével és email-en vagy postán keresztüli visszaküldésével

A Megbízó részére a Vállalkozó által visszaigazolt Megrendelés vállalkozói díját a szolgáltatás teljesítése után a Megbízó köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

A Felek a jelen keretszerződés rendelkezéseitől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

4. A Megrendelés teljesítése

 A Megbízó és a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelés sikeres teljesítése érdekében. A Megbízó köteles átadni minden olyan háttéranyagot, amely segítheti a Vállalkozó munkáját. A Megbízó köteles a megbízás szerződésszerű teljesítése érdekében a Vállalkozó megkereséseire, kérdéseire haladéktalanul, 4 órán belül válaszolni, ennek elmulasztása esetén a válaszadás teljes időtartamával a megjelölt teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik.

A Megbízó a Megrendelésében pontosan meg kell, hogy határozza a Megrendelésre vonatkozó elvárásait az alábbiak szerint:

4.1       Fordítás esetén:

a) Forrásnyelv, célnyelv

b) Az anyag felhasználási területe: Pl: belső használat, weboldalon publikálás, nyomdába kerülő anyag, szerződéskötés, hivatalos fordítás (valamint bármely egyéb körülmény, amelyre tekintettel kell lenni a teljesítés során).

c) A fordítás folyamatát segítő segédanyagok: terminuslisták; korábban elkészült fordítások.

d) A Megbízó részéről a szakmai munkát segíteni tudó személy neve, telefonszáma, e-mail címe.

Az elkészült fordítást a Vállalkozó – egyéb megállapodás hiányában – e-mailben juttatja el a Megbízónak. A Vállalkozó feltételezi, hogy az e-mail elküldése után 10 percen belül az üzenet meg is érkezik a Megbízónak. Amennyiben ez nem történik meg, azért a Vállalkozót nem terheli felelősség. A határidő lejártakor a Megbízó köteles a Vállalkozót értesíteni e-mailben és telefonon, amennyiben a fordítás a határidőn belül nem érkezett meg részére. Ennek elmaradása esetén a Megbízó nem hivatkozhat a Vállalkozó késedelmére, hibás teljesítésére. Amennyiben a határidő lejártával a Megbízó értesíti a Vállalkozót, hogy a fordítást nem kapta meg és a Vállalkozó az értesítést követő 1 órán belül a fordítást elküldi a Megbízó részére, akkor a megbízás határidőben teljesítettnek minősül és a Megbízó a Vállalkozó késedelmére nem hivatkozhat. Ha fenti értesítés nem munkaidőben érkezik meg, akkor a Vállalkozó a következő munkanap megkezdése után legfeljebb 1 órával köteles elküldeni a kész fordítást.

4.2       Tolmácsolás esetén

 a) A tolmácsolás forrás- és célnyelve; a tolmácsolás típusa; a tolmácsolandó személyek nemzetisége; a résztvevők létszáma; technikai feltételek; helyszín; kezdés időpontja, a Megbízót a helyszínen képviselő kapcsolattartó személy neve és telefonszáma, segédanyagok, a rendezvény időbeosztása.

b) A Megbízó részéről a szakmai munkát segíteni tudó személy neve, telefonszáma, e-mail címe.

Szinkrontolmácsolás esetén a Megbízónak kötelessége ISO 4043-szabvány szerint működő tolmácsberendezést biztosítani.

A tolmácsok rendelkezésre állása fél nap esetén max 4 óra, egész nap esetén legfeljebb 8 óra. A tolmács rendelkezésre állása a helyszínre való érkezésétől a helyszín elhagyásáig szól. Túlóra esetén minden megkezdett óra az előzetesen megállapított díj időarányos részének 30%-kal megnövelt összege.

Budapest közigazgatási határán túli munkavégzés esetén a Vállalkozó útiköltséget számolhat fel, amelyet az árajánlatban is fel kell tüntetnie.

A tolmács a Megrendelésben foglaltak szerint rögzített ideig köteles rendelkezésre állni. A Megrendelésben tág időkeret, nem pontos záróidőpont megjelölése esetén a Megrendelés alapján rögzített záró időpontot követő legfeljebb 30 percig köteles a rendelkezésre állást biztosítani.

4.3       Tolmácsberendezés bérlése esetén:

a) Igényelt technikai eszközök fajtája és darabszáma, helyszín, kezdő- és záró időpontja;

b) a Megbízót a helyszínen képviselő összekötő személy neve és telefonszáma.

Tolmácsberendezést a Vállalkozó kizárólag a Megrendelés időtartamára köteles a Megbízó részére biztosítani, a Megrendelés időtartamának lejártával azt a helyszínről elhozhatja. Amennyiben a Megbízó kérésére a technikai eszközt a Megbízó tovább kívánja használni, amennyiben ezt a Vállalkozó biztosítani tudja, akkor minden további megkezdett órára is felszámolhatja a berendezés bérleti díját, melyet a Megbízó vállal megfizetni.

5. Szolgáltatás díja, fizetési feltételek

 A szolgáltatás díjára vonatkozólag a Megbízó által is elfogadott Megrendelésben feltűntetett díj az irányadó. A Megrendelésben rögzített vállalkozási díj összegét a Megbízó köteles kifizetni a Vállalkozó részére. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a Megrendelésben feltüntetettek szerint történhet készpénzben vagy átutalással. A készpénzfizetés a teljesítés előtt is történhet. Az átutalás a teljesítéssel egyidőben vagy a teljesítés után átadott, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében történik. Átutalásos számla esetén a fizetési határidő a számla kiállításától számított 15 munkanap. A 15 munkanapos fizetési határidő közös megállapodás esetén elérhet a 15 naptól. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

A teljesítési határidők az ajánlat részét képezik és a Megrendelésben szerepelnek. Sürgős, illetve azonnali Megrendelés esetén a Vállalkozó felárat számítat fel, határidő és terjedelem mértékében, melyet a Megrendelés leadásával a Megbízó elfogad és vállal megfizetni.

6. Hibás teljesítés, felelősségvállalás, kártérítés, kötbér

A Vállalkozó munkavégzése során a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelően igyekszik a rábízott feladatokat ellátni. Az esetleges reklamációkat a Megbízóval együttműködve a lehető legrövidebb idő alatt kijavítja. Amennyiben a javítás megtörtént, akkor a Megbízó köteles a megállapodásban szereplő összeget számla ellenében hiánytalanul megfizetni. A Megbízó felelőssége, hogy a Vállalkozót a fordítás megkezdése előtt cég specifikus és közkinccsé még nem vált szakterminológiával, valamint a szövegben előforduló rövidítések feloldásával ellása. Ennek hiányában a fordításban előforduló ilyen típusú tévesztések nem róhatóak fel a Vállalkozónak.

6.1       Fordítás esetén:

 A Megbízó elfogadja, hogy a lektorált és a nem lektorált fordítás között minőségi különbség van a fogalommeghatározásokban megfogalmazottaknak megfelelően.

Reklamáció nem nyújtható be a következők miatt:

a) speciális szakterminológia és cégspecifikus kifejezések, melyekhez a Megbízó nem biztosított szójegyzéket

b) a forrásszöveg nem egyértelmű megfogalmazásaiból eredő hibák

c) a forrásszöveg rossz olvashatóságából eredő hibák.

 Minőségi kifogás

A Megbízó a fordítás / lektorálás nem megfelelő minősége (félrefordítás, hiányos fordítás) esetén kellékszavatossággal tartozik.

A Vállalkozó reklamációkat az elkészített anyag a Megbízó részére történő átadásától számított 4 munkanapon belül fogad el. A reklamációban pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. Megalapozott kifogás esetén a Vállalkozó a normál, illetve a sürgősségi határidőkre vonatkozó leütésszámokat figyelembe véve elvégzi a javításokat.

A fordítás jelentéktelen hibája miatt elállásnak, azaz a teljes fordítási, lektorálási díj megfizetése megtagadásának nincs helye.

Vita esetén a Felek a Magyarországi Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesületét kérik fel, hogy véleményezze a fordítást. Amennyiben a reklamáció megalapozatlan a szakértői vélemény kiállításának költségeit a Megbízó köteles vállalni.

Kártérítési igény

 A Megbízó a fordítás/lektorálás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Vállalkozóval szemben, ha a minőségi kifogását határidőn belül, szabályosan és írásban bejelentette a Vállalkozó felé és a kijavításnak nincs helye, vagy azt a Vállalkozó nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tett eleget.

Minőségi kifogás, vagy késedelmes teljesítés miatti kártérítési igény esetén a Megbízó köteles a felmerült kárait megfelelően és azok felmerülését követően haladéktalanul igazolni. A Felek kifejezett és előzetesen egyeztetett és a Megbízó által kifejezetten elfogadott megállapodása szerint Vállalkozó az igazolt károkat legfeljebb a szolgáltatási díj mértékéig téríti meg a Megbízó részére.

6.2       Tolmácsolás esetén:

 A Megbízónak 48 órán belül jeleznie kell írásban az esetleges kifogásait. A reklamációt legalább három résztvevő részéről kizárólag írásban és névvel ellátva fogadja el a Vállalkozó.

Reklamáció nem nyújtható be a következők miatt:

 • a tolmácsberendezés rossz működéséből eredő hiányosságok
 • a tolmácsolt személy speciális akcentusával összefüggő nehézségek
 • a tolmácsolt személy beszédmódjából eredő hiányosságok
 • a Megbízó által nem biztosított háttéranyag miatti hiányosságok.

7.  Elállás

7.1       Fordítás esetén

Ha a Megbízó a határidő letelte előtt visszavon egy már elfogadott megbízást, akkor a Megbízó köteles megfizetni a már elkészült munka igazolt költségeit és a megbízás nettó értékének 10%-át törlési díjként a Vállalkozó részére. A törlési díj fedezi a szervezés költségeit. Ez a két összeg együttesen nem haladhatja meg az eredeti megbízási díj összegét, amennyiben meghaladná, az eredeti megbízási díj fizetendő.

7.2       Tolmácsolás esetén

Amennyiben a Megbízó a Megrendelését a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 24 órán belül lemondja, a megbízási díj 100%-át, amennyiben a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 48 órán belül, de 24 órán túl mondja le, a megállapított díj 50%-át köteles a Vállalkozónak megfizetni. A Megbízó köteles továbbá megtéríteni az elállás időpontjáig elvégzett munka munkadíját.

7.3       Tolmácsberendezés bérbeadása esetén

A megrendelt tolmácsberendezéseket 8 nappal a vállalkozói teljesítés megkezdése előtt lehet anyagi következményektől mentesen lemondani. Amennyiben a szolgáltatást vállalkozói teljesítés megkezdése előtt 5 vagy annál kevesebb nappal mondják le, a szolgáltatás díjának 100%-a, 6-8 nappal a teljesítés előtt történő lemondás esetén a szolgáltatás díjának 50% -a kötbérként fizetendő a Vállalkozó részére.

8. Titoktartás kötelezettség

A Vállalkozó a Megbízó által a részére átadott összes forrásanyagot és segédanyagot, valamint az elkészült fordítást is bizalmasan kezeli és illetéktelen személynek nem adja át, valamint nem enged ezekbe betekintést. A Megbízó kifejezetten felhatalmazza a Vállalkozót, hogy a megbízás teljesítéséhez igénybe vett személyek (Alvállalkozók) részére a Vállalkozó által átadott anyagokat és információkat átadja.

A Megbízó és a Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy az együttműködésük során a másik fél tevékenységével kapcsolatos összes információt bizalmasan kezel, ezen információkat nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, a fenti kivételekkel.

A Megbízó az átadott anyag bizalmas, vagy titkos jellegéről köteles előzetesen, írásban tájékoztatni a Vállalkozót a Megrendelés leadásakor is köteles feltüntetni.

9. Vegyes rendelkezések

A Megbízó képviseletében eljáró személy, akiket a Megbízó cég a Megrendelés leadására feljogosít.

Az elkészült fordítás felhasználását a Vállalkozó csak a bruttó szolgáltatási díj megfizetésének történte után engedélyezi, a fordítás tulajdonjoga és felhasználási joga a megfizetést követően száll át a Megbízóra. A Megbízó részéről történő, a megfizetést megelőző bármilyen felhasználás, továbbítás, hasznosítás esetén a Vállalkozó eljárást indíthat.

A Megrendeléssel a Megbízó, illetve a képviseletében eljáró, a Megrendelést leadó személy kijelenti és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetéséért a Megbízó gazdasági társasággal egysorban, kezesként felel.

 A Megbízó kijelenti, hogy a Vállalkozón keresztül megismert fordítókkal és tolmácsokkal az utolsó megbízást követő két éven belül nem létesít semmilyen olyan jogviszonyt, mely keretében az adott tolmács vagy fordító nyelvi, fordítási, tolmácsolási szolgáltatást nyújt a Megbízónak. A megállapodás ezen pontjának megsértése esetén a Vállalkozó jogosult kártérítést követelni a Megbízótól.

 Ha a Felek között jogvita merülne fel, akkor a Felek értesítik egymást a vita fennállásáról, leírva annak tartalmát és jellegét. A Felek a vitás kérdéséket kölcsönös egyeztetés útján törekednek rendezni, ezen belül jogi képviselőjükön keresztül vállalnak egyeztetést tartani, a vitát békésen, peren kívül rendezni, ennek eredménytelensége esetén jogvitájukat a Vállalkozó székhelye szerinti, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság elé viszik.

A felek megállapodása alapján a jogviszonyra a magyar jog alkalmazandó, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezési irányadóak.

A Felek jelen szerződést annak elolvasása, közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.