... a szavak biztonsága ...

A lenti listát a PROFORD (Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete)

Fordítás konkordátumából idézzük

1.1. Fordítás
Fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi átültetése.
1.2. Gépi fordítás
A gépi fordítás olyan automatikus fordítási eljárás, amelynek során a forrásnyelvi szöveg fordítása a célnyelvre informatikai eszközökkel, számítógépes program segítségével történik.
1.3. Fordító (szakfordító)
Szakképzettséggel, illetve szaktudással rendelkező, fordítást, lektorálást végző személy.
1.4. Fordításszolgáltató
Fordítási szolgáltatásokat nyújtó szervezet.
1.5. Lektorálás
Lektorálásnak minősül a Fordításszolgáltató megbízásából a Fordító által készített fordítás Lektor általi ellenőrzése az élő nyelv követelményeinek megfelelően. Ez magában foglalja a helyesírás, nyelvtan, nyelvhelyesség, stílus, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzését az adott szakma terminológiája alapján. A szöveg típusától és felhasználási céljától, valamint a megbízó igényeitől függően a nyelvi és szakmai lektorálást külön személy is végezheti. Az ellenőrzés a forrás- és a célszöveg teljes körű egybevetésével történik.
1.6. Célnyelvi ellenőrzés
A Lektor a célnyelvi szöveget tanulmányozza, és javítja benne a felmerülő helyesírási, nyelvi, nyelvtani, esetleg stilisztikai hibákat.
1.7. Fordítástámogató eszköz (CAT)
A fordítástámogató eszköz lehetővé teszi, hogy a Fordításszolgáltató megrendelőnként és/vagy témakörönként fordítási memóriát és terminológiai adatbázist hozzon létre, valamint, hogy a rendelkezésére bocsátott, referenciaként szolgáló dokumentumokat a fordítás során memóriaként használja. A fordítástámogató eszköz segítségével a Fordításszolgáltató több Fordító munkáját is képes online, valós időben összehangolni, ezáltal a teljes fordítási projektet az on-line felületen koordinálhatja.
1.7.1. Fordítási memória (TM)
A fordítástámogató eszköz segítségével épített fordítási memória szegmenspárokat tartalmaz. A fordítás/lektorálás során a szoftver figyelmezteti a felhasználót, ha a forrásnyelvi szöveg és a használatban lévő fordítási memória bármilyen egyezést mutat, ennek köszönhetően a Fordításszolgáltató biztosítani tudja az ismétlődő szövegrészek következetes fordítását.
1.7.2. Terminológiai adatbázis (TB)
A fordítástámogató eszköz segítségével épített terminológiai adatbázis intelligens szótárként működik. A terminológiai adatbázisban nemcsak szópárokat, hanem az adott kifejezés használatával kapcsolatos információkat – mint pl. definíció, szövegkörnyezettől függő használat, tiltott terminus stb. – is rögzíteni lehet. A fordítástámogató eszköz figyelmezteti a felhasználót, ha a forrásnyelvi szöveg és a használatban lévő terminológiai adatbázis között egyezést észlel.
1.7.3. Szövegpárhuzamosítás (alignment)
Amennyiben a Megrendelő a Fordításszolgáltató rendelkezésére bocsát korábbi fordításokat a megfelelő forrásnyelvi dokumentumokkal együtt, a Fordításszolgáltató ezeket a fordítástámogató eszköz segítségével párhuzamosítani tudja, a későbbiekben pedig fordítási memóriaként tudja használni.
1.7.4. Ismétlődés
Ismétlődés alatt minden esetben mondatok közötti statisztikai egyezést értünk. Nem minősül tehát önmagában ismétlődésnek a szövegen belül többször előforduló szó.
1.8. Forrásnyelv
A fordítás, illetve lektorálás alapjául szolgáló szöveg, illetve beszéd nyelve.
1.9. Célnyelv
Az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget fordítani szükséges.
1.10. A fordítás minősége
1.10.1. Lektorált fordítás (T+E)
A lektorált fordítás mind helyesírási, mind nyelvi, nyelvtani és stilisztikai szempontból helyes, tartalmilag megfelel a forrásnyelvi szövegnek. A lektorált minőségű fordításon is lehet további változtatásokat végezni, azonban ennek célja már nem a hibák javítása, hanem a szöveg egyéni szempontok alapján történő módosítása.
1.10.2. Lektorálható fordítás (T-only)
A fordításban nem lehetnek tartalmi és nyelvi hibák, félreértelmezések, kihagyások. A lektorálható fordításon a Lektornak mondatszintű változtatásokat végeznie nem szükséges, a szöveg kisebb, elsősorban szószintű módosításokkal tökéletesíthető.
1.10.3. Nem megfelelő minőségű fordítás
Nem megfelelő minőségű a fordítás, ha az csak nyelvi és tartalmi hibák javításával, mondatszintű változtatások révén tehető elfogadhatóvá. Nem megfelelő a fordítás minősége abban az esetben sem, ha a Fordító, Lektor vagy Fordításszolgáltató nem használta helyesen a megrendelő által rendelkezésére bocsátott terminológiát, segédanyagokat, nem tartotta be a fordítási útmutatóban foglaltakat.