A Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete – PROFORD tagjaként többször veszünk részt “pro bono” fordítás megvalósításában. Ezen a héten az MFTE (Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete) és a PROFORD által jegyzett konkordátum egy résznek a lefordítása volt a feladatunk. A megállapodás egyik célja az volt, hogy az alapvető fogalmak tisztázásával segítse a fordítók és fordításszolgáltatók együttműködését a megrendelők minél tökéletesebb kiszolgálása érdekében.

A magyarországi fordítás piac jellemzője, hogy nincsen belépési küszöb, amit egy piacra lépő fordítóiroda meg kell, hogy ugorjon, így gyakorlatilag minden egyéni fordító egyben fordítóiroda is lehet. A sok szereplő jelenléte azt is eredményezte, hogy a fordítás folyamatának legfontosabb láncszemei a szakfordítók kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, mert például egy hirtelen megjelenő és gyorsan eltűnő “fordítóiroda” megtehette, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja az ő érdekeiket.

Alábbiakban idézzük a megállapodás preambulumát:

A Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete (MFTE) és a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete (Proford) által közösen kidolgozott dokumentum célja, hogy megfogalmazza a Fordításszolgáltatók és alvállalkozóik (Fordítók és Lektorok) közötti üzleti együttműködésről szóló alapelveket.

Az MFTE és a Proford felismerte az igényt egy olyan, kölcsönös megegyezésen alapuló szakmai és üzleti szabályozás kialakítására, amely elősegíti a Fordításszolgáltató és a fordítói szakma képviselői közötti hatékony, előremutató és professzionális együttműködést, valamint hivatkozási alapot teremt az együttműködés feltételeire, a minőségbeli, technikai és egyéb erőforrásokra, illetve a díjazásra vonatkozó előírások megvalósítására a gyakorlatban.

Hasonlóan átfogó, a piac keresleti és kínálati oldalának értékeit és érdekeit figyelembe vevő, a két oldal megegyezésén alapuló szabályozás Magyarországon korábban soha nem készült. Nem véletlen tehát, hogy a konszenzus hiánya az alapvető szakmai kérdésekben számos esetben okozott feszültséget a szereplők között. A jelen szabályozást a Fordításszolgáltatók és alvállalkozóik (szakképzettséggel, illetve szaktudással rendelkező Fordítók és Lektorok) közösen, egymást egyenrangú szakmai partnernek tekintve, egyetértésben dolgozták ki. Mindkét oldal elfogadja az itt lefektetett alapelveket, amelyek teljesítését a jövőben a felek kölcsönösen elvárhatják egymástól.

A dokumentum előírásait és ajánlásait elsősorban a fordítói szakma képviselőinek és a piac szereplőinek, vagyis a Fordításszolgáltatóknak és a Fordító, Lektor szakembereknek szánjuk, ugyanakkor figyelmébe ajánljuk a fordítást oktató képzőintézményeknek és a keresleti oldalt képviselő végfelhasználóknak is.

A jelen dokumentum csak a fordítási és lektorálási tevékenységet szabályozza. A tolmácsolási tevékenység külön megállapodás tárgyát képezi.