Pro bono fordítás: MFTE – Proford konkordátum

Kezek egymáson

Pro bono fordítás

A Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete, tehát a PROFORD tagjaként többször veszünk részt pro bono fordítások elkészítésében. Ezen a héten az MFTE (Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete) és a PROFORD által jegyzett konkordátum egy részének lefordítása volt a feladatunk. A megállapodás egyik célja az volt, hogy az alapvető fogalmak tisztázásával segítse a fordítók és fordításszolgáltatók együttműködését a megrendelők minél tökéletesebb kiszolgálása érdekében.

A magyarországi fordítási piac jellemzője, hogy nincs tényleges belépési feltétel, amit egy piacra lépő fordítóirodának teljesítenie kell, így gyakorlatilag minden egyéni fordító egyben fordítóiroda is lehet. A sok szereplő jelenléte többek között azt eredményezte, hogy a fordítás folyamatának legfontosabb láncszemei, a szakfordítók kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, mert például egy hirtelen megjelenő és gyorsan eltűnő „fordítóiroda” megtehette, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a fordítók érdekeit.

Az alábbiakban idézzük a megállapodás preambulumát:

„A Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete (MFTE) és a Professzionális Fordításszolgáltatók Egyesülete (PROFORD) által közösen kidolgozott dokumentum célja, hogy megfogalmazza a Fordításszolgáltatók és alvállalkozóik (Fordítók és Lektorok) közötti üzleti együttműködésről szóló alapelveket.

Az MFTE és a Proford felismerte az igényt egy olyan, kölcsönös megegyezésen alapuló szakmai és üzleti szabályozás kialakítására, amely elősegíti a Fordításszolgáltató és a fordítói szakma képviselői közötti hatékony, előremutató és professzionális együttműködést, valamint hivatkozási alapot teremt az együttműködés feltételeire, a minőségbeli, technikai és egyéb erőforrásokra, illetve a díjazásra vonatkozó előírások megvalósítására a gyakorlatban.

Hasonlóan átfogó, a piac keresleti és kínálati oldalának értékeit és érdekeit figyelembe vevő, a két oldal megegyezésén alapuló szabályozás Magyarországon korábban soha nem készült. Nem véletlen tehát, hogy a konszenzus hiánya az alapvető szakmai kérdésekben számos esetben okozott feszültséget a szereplők között. A jelen szabályozást a Fordításszolgáltatók és alvállalkozóik (szakképzettséggel, illetve szaktudással rendelkező Fordítók és Lektorok) közösen, egymást egyenrangú szakmai partnernek tekintve, egyetértésben dolgozták ki. Mindkét oldal elfogadja az itt lefektetett alapelveket, amelyek teljesítését a jövőben a felek kölcsönösen elvárhatják egymástól.

A dokumentum előírásait és ajánlásait elsősorban a fordítói szakma képviselőinek és a piac szereplőinek, vagyis a Fordításszolgáltatóknak és a Fordító, Lektor szakembereknek szánjuk, ugyanakkor figyelmébe ajánljuk a fordítást oktató képzőintézményeknek és a keresleti oldalt képviselő végfelhasználóknak is.

A jelen dokumentum csak a fordítási és lektorálási tevékenységet szabályozza. A tolmácsolási tevékenység külön megállapodás tárgyát képezi.”

© 2021 Concord Fordítóiroda Kft. • Minden jog fenntartva! GDPRÁSZF